Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manuál pro pobočné spolky Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu ke směrnici k ochraně osobních údajů

10. 4. 2019

Manuál pro pobočné spolky

Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu

ke směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 1. Místní organizace vyhotoví podle přiloženého vzoru Směrnici o ochraně osobních údajů a schválí ji usnesením výboru místní organizace. Schválenou směrnici založí do svých dokumentů v sídle místní organizace pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů)

 2. Informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů člena (příloha Směrnice č. 1) je místní organizace povinna dát na vědomí všem členům dle svých možností a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutím informací při výdeji povolenky k lovu ryb.

 3. Místní organizace je povinna chránit osobní údaje členů před zneužitím.

 1. Při zpracování osobních údajů členů automatizovaně v elektronické formě ve webovém rozhraní (IS LIPAN) je přístup k webovému rozhraní zabezpečen přístupovým jménem a heslem. Místní organizace je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu k systému prostřednictvím webového rozhraní.

 2. Při zpracování osobních údajů členů formou programu nainstalovaném v PC je povinna zabezpečit PC přístupovým heslem a antivirovou ochranou. Je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu k datům v PC.

 3. Při zpracování osobních údajů členů v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce, je povinna listiny zabezpečit tak, aby byl znemožněn přístupu cizích osob (např. zamčená místnost, trezor). Je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu k takovéto kartotéce.

 1. Pro osobní údaje člena - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ) není potřeba souhlasu členů. V případě podání námitky proti zpracování těchto osobních údajů musí být člen poučen, že v důsledku námitky dojde k ukončení zpracování osobních údajů, bez kterého není další členství v ČRS, z. s., možné. Pokud člen na své námitce bude trvat, musí být zpracování osobních údajů ukončeno a automaticky zrušeno i členství v Českém rybářském svazu, z.s. (nemůže mu být vydána povolenka k lovu ryb).

 2. Ostatní osobní údaje člena - telefonní číslo, e-mail a jiné poskytuje člen dobrovolně. Souhlas člena k těmto osobním údajům může být odvolán, neudělen. Při neposkytnutí, odvolání souhlasu nesmí místní organizace odmítnout vydat povolenku nebo zrušit členství.

 3. Vrácené povolenky k lovu ryb je místní organizace povinna zabezpečit tak, aby nedošlo k šíření a zneužití osobních údajů člena v souladu se směrnicí.

 4. V případě zániku členství postupuje místní organizace v souladu se směrnicí.

 5. Po uplynutí kárného opatření vyloučení dle § 5 odst. 1 písm. d) Stanov ČRS, z. s., musí být osobní údaje člena neprodleně vymazány z informačního systému a v případě listinné podoby nevratně zlikvidovány.

 

Aktualizováno dne: 4.3.2019